HABARLAR

 • Takyk bölekleriň işleýiş takyklygyna we NC işleýşine täsir edýän faktorlar bölekleriň ulanylyşyny ýokarlandyryp biler

  Takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň we NC işleýşiniň takyklygyna täsir edýän faktorlar bölekleriň ulanylyşyny güýçlendirip biler. Takyk bölekleri gaýtadan işlemek takyk işlemek diýilýär. Has ýokary gaýtadan işlemek prosesi we proses talaplary, önümçiligiň takyklygy sebäpli ...
  Koprak oka
 • CNC öwrüminiň bölekleri haýsylar

  CN maşyn enjamy, sütün, eplenç, iýmit mehanizmi we beýleki mehaniki bölekleri goşmak bilen CNC maşyn guralynyň esasy organy bolan host. Dürli kesiş amallaryny tamamlamak üçin ulanylýan mehaniki bölek. ● CNC enjamy, enjamlary (çap edilen elektron tagtasy, CRT ...) goşmak bilen CNC maşyn guralynyň özenidir.
  Koprak oka
 • Galyndylary gaýtadan işleýän maşyny nädip saýlamaly

  Galyndylary gaýtadan işleýän maşyny nädip saýlamaly? Galyplaryň köp görnüşi bar, dürli galyplaryň iş şertleri gaty üýtgeşik, şowsuzlyk görnüşleri hem başga. Galyndylary gaýtadan işlemegiň aşakdaky ýedi esasy aýratynlygy bar: (1) Gaýtadan işlemegiň takyklygy ýokary, bir jübüt gen ...
  Koprak oka
 • Işlemegiň hiliniň baglanyşygy we täsir ediji faktorlary

  Senagat tehnologiýasynyň innowasiýalarynyň we ösüşiniň üznüksiz tizlenmegi bilen, mehanizirlenen önümçilik re modeimi käbir önümçilik pudaklarynda, esasanam önümçilik pudagynda el bilen öndürilişini kem-kemden çalyşdy. Käbir möhüm bölekleriň aýratyn ulanylyş gurşawy sebäpli, ýokary t ...
  Koprak oka