Freze maşyn bölekleri

 • Precision milling machine parts processing

  Takyk freze maşyn böleklerini gaýtadan işlemek

  Freze maşyn, esasan, degirmen kesiji bilen iş bölekleriniň dürli ýüzlerini gaýtadan işleýän maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlanýar we iş bölekleriniň we degirmen kesiji iýmitde bolýar. Uçary, çukury gaýtadan işläp biler, şeýle hem her dürli egrilen ýüzü, dişli we ş.m. gaýtadan işläp biler. Freze maşyn, degirmen kesiji bilen iş böleklerini üwemek üçin bir gural. Freze tekizliginden başga-da, çukur, dişli dişler, sapak we süýümli mil, degirmen maşyn ...
 • Turning and milling composite machining parts

  Birleşdirilen işleýiş böleklerini öwürmek we üwemek

  Birleşmäni öwürmegiň we üwemegiň artykmaçlyklary:

  Üstünlik 1: Aralyk kesmek;

  Üstünlik 2, ýokary tizlikli kesmek;

  Üstünlik 3, iş böleginiň tizligi pes;

  Üstünlik 4, kiçi termiki deformasiýa;

  Üstünlik 5, bir gezeklik gutarmak;

  6-njy artykmaçlyk, egilmek deformasiýasyny azaltmak

   

 • Milling machine parts processing customization

  Freze maşyn böleklerini gaýtadan işlemek

  Freze maşyn, esasan, iş bölegindäki dürli ýüzleri gaýtadan işlemek üçin üweýji kesiji ulanýan maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlanýar we iş böleginiň (we) degirmen kesiji iýmit hereketi. Uçary, çukury, üstü, dişli we ş.m. gaýtadan işläp biler. Freze maşyn, freze kesiji bilen degirmen işini ulanýar. Freze tekizliginden, çukurdan, dişden, sapakdan we süýümli şahdan başga-da, degirmen enjamy has çylşyrymly profili gaýtadan işläp biler, ...