CNC takyk enjamlaşdyryş

  • CNC precision parts processing

    CNC takyk bölekleri gaýtadan işlemek

    Önümler lukmançylyk we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar Biz hilini durmuş diýip hasaplaýarys, hilini üpjün etmek üçin 16 hil barlag prosedurasyny döredýäris we indiki döwürde sizi ýokary derejede üpjün edip biljekdigimizi üpjün etmek üçin yzygiderli kämilleşdirýäris we kämilleşdirýäris. - enjamlaryň ömri has uzyn we hünär derejesi has ýokary bolar ýaly, bölek bölekleri. 7 * 24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty, islendik nägilelik islän wagtyňyz biziň bilen öňe sürülip bilner, zyýany bar ...
  • Precision parts processing

    Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

    Bölekleri gaýtadan işlemek prosesi gaty berk talaplara eýedir. Gaýtadan işlemekde azajyk biperwaýlyk, işiň ýalňyşlygynyň çydamlylyk çäginden geçmegine sebäp bolar, gaýtadan işlemegi talap eder ýa-da önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrýan boş bölekleri yglan eder. Şonuň üçin bölekleri gaýtadan işlemek üçin talaplar haýsylar önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Ikinjiden, enjamlaryň talaplary, gödek we inçe gaýtadan işlemek dürli öndürijilikli enjamlar bilen amala aşyrylmalydyr. Şondan bäri ...